Na godišnjoj skupštini donesena je odluka da će Udruga kontinuirano u 2016. godini i dalje provoditi projekte pod nazivom „Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću“ i „Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s ADHD poremećajem“ na području grada Zagreba. Osmišljen je novi projekt naziva „ Mobiteli – nova ovisnost među djecom i mladima“ koji je apliciran na natječaj Gradskog ureda grada Zagreba. Naglašava se važnost apliciranja novih projekata na natječaje raspisane od strane državnih institucija; gradskih ureda i Ministarstava Republike Hrvatske.
Udruga osnovnim školama na području grada Zagreba nudi predavanja na temu „ADHD – savjeti nastavnicima“ te također van grada s ciljem proširenja svog djelovanja u 2016. godini na Istarsku županiju, Primorsko – Goransku županiju, Bjelovarsko – Bilogorsku, Koprivničko – Križevačku.
Stavlja se naglasak u radu na provođenje edukacije za Dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta, organiziranje Simpozija na specijalizirane teme vezane uz djelatnosti koje obavlja Institut te osnivanje savjetovališta za roditelje, djecu i mlade.