ŠTO OTKRIVA CRTEŽ KOD DJETETA?

DIJETE I CRTEŽ

Sva djeca uživaju u crtanju. Ono je uvijek bilo omiljena dječja igra koja, kao i svaka druga, dosta govori o potrebama djeteta, njegovom senzibilitetu pa i strahovima. Pored radosti i zabave koje nudi, veoma je važno za intelektualni, kao i socijalno-emotivni razvoj mališana, zbog čega ga treba poticati, hrabriti i pratiti.

Crtež je prozor kroz koji možemo zaviriti u djetetovu svijest. To je način na koji ono sebi objašnjava svijet – kako ga vidi i doživljava.

Crtež i slika jedan je od najboljih medija neverbalne komunikacije s djetetom. Putem crteža dijete može izraziti svoje aktualne osjećaje te prijašnje iskustvo, želje, fantazije ili konflikte.