Članstvo

Kako postati član Instituta?

Članom Instituta D.O.M. može postati svaka fizička i pravna osoba, punoljetni državljani Republike Hrvatske.

Sve što je potrebno je poslati zahtjev za članstvom na e-mail: info@institutdom.hr.

U trenutku kada zaprimimo Vašu prijavu, obavijestit ćemo Vas putem e-maila o daljnjem postupku i potrebnim koracima, kako bi postali članom Instituta.

Nakon uplate članarine na IBAN udruge potvrđuje se članstvo.

Prava i obaveze članova su:

  • aktivno sudjelovati u radu Udruge,
  • aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom,
  • birati i biti birani u tijela Udruge,
  • davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
  • biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
  • pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
  • pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
  • čuvati i podizati ugled Udruge,
  • plaćati godišnju članarinu.

Podaci za uplatu članarine:

Naziv: Institut D.O.M.

Adresa: Lipovečka 17, 10 000 Zagreb

IBAN: HR2523400091110469747

Iznos: 200,00 kn , godišnje

Opis plaćanja: članarina Institut D.O.M. za – navesti godinu-

Poziv na broj: datum i godina

Model: 00