Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji

POVIJEST…

U Hrvatskoj je 2011.g osnovana Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež (HITUDIM). Udruga je jedan od osnivača i član Europske interdisciplinarne asocijacije za psihoterapiju djece i adolescenata.

DANAS…

U 2016. godini HITUDIM mijenja svoje ime i proširuje područje djelatnosti te postaje Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji (Institut D.O.M.). Cilj Udruge je razvitak, promicanje, unapređenje, istraživanje i edukacija iz psihoterapije i savjetodavnog rada djece i adolescenata na području Republike Hrvatske, sa svrhom očuvanja mentalnog zdravlja i poboljšanja kvalitete života, obitelji, djece i mladih, kao i pravilnog razvoja samopouzdanja, razvijanja pozitivnih odnosa prema sebi i okolini što je preduvjet za zdravi mentalni razvoj djece i mladih.

Područje djelovanja Udruge je obrazovanje, znanost i istraživanje – strukovne udruge u području znanosti, istraživačkog rada i istraživanja.