1439952148_7516

Edukacija iz terapijskih tehnika i vještina

ZAPOČINJE NOVI CIKLUS EDUKACIJE U OŽUJKU 2020G. IZ:

TERAPIJSKIH TEHNIKA I VJEŠTINA

 

 Prema licenci Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju i savjetovanje,počinje novi ciklus edukacija iz „Terapijskih tehnika i vještina“ koja je namijenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centara za socijalnu skrb, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću s djecom i mladima.

Nastavnici, učitelji, odgajatelji, asistenti u nastavi, socijalni radnici najčešće su prve osobe koje primijete dječju poteškoću. Ova edukacija daje uvid u vlastito funkcioniranje, uči kako prepoznati dječju poteškoću, kako razgovarati s i slušati dijete, kako pristupiti svakom djetetu uzimajući u obzir njegovu poteškoću i njegov način funkcioniranja.

Prijave za novi ciklus edukacije na e-mail: info@institutdom.hr