PRVI NESLUŽBENI PROGRAM LJETNE ŠKOLE DJEČJE I ADOLESCENTNE INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE

Dragi naši posjetitelji, predstavljamo vam prvi neslužbeni program ljetne škole dječje i adolescentne integrativne psihoterapije! Za sve daljnje informacije pratite novosti na našoj web stranici.

29.09.2016. ČETVRTAK

„Neka nova generacija“– izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima

RASPORED

10:00-16:00h

PAUZA ZA RUČAK OD

14:00-15:00h

RADIONICA „Rad sa djetetom u sebi“, Leon Lučev

15:00-16:00h

Slobodno vrijeme

16:00-18:00h

Godišnja skupština udruge

18:00-19:00h

MODERATOR: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

 Sudionici:

prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vesna Hercigonja Novković, prof. defektolog

Jon Blend

dr. Mirjana Graovac

prof.dr.sc. Vesna Vidović

prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander