kreativnost

BUDITE KREATIVNI ….

Pablo Picasso: „ Kao dijete sam crtao kao Raphael, no kada sam odrastao trebao mi je cijeli život da ponovno počnem crtati kao dijete.“

Kreativnosti kao pojam ima dva značenja. Prvo da je kreativnost stvaralaštvo, „stvaranje novih i originalnih umjetničkih, tehničkih i znanstvenih tvorevina“, a drugo da je kreativnost osobina ili skup osobina koje omogućuju, izazivaju stvaralaštvo, odnosno produktivnost. (Čudina-Obradović, 1990.)

 

Vodeći se gore opisanim pojmom dajte si dopuštenje BITI KREATIVNI…svorite nove ideje, budite produktivni. Na taj način možemo djeci pomoći u izražavanju i suočavanju s osjećajima. Kreativnost potiče mentalni rast djece, daje im priliku da isprobaju nove ideje i načine razmišljanja i rješavanja problema. To je proces SAMOIZRAŽAVANJA…

Kreativnost pomaže da se stvari vide na drugačiji način i da se bolje nosimo s neizvjesnošću. Budite kreativni, izradite „lutkicu“, na taj način pomoći ćemo smanjiti stres kod djece i nas samih, smanjiti osjećaj eventualne trenutne tjeskobe te pružiti osjećaj svhre.

 

IZRADITE „LUTKICU“

Samo jedna od ideja….potreban materijal:

  • Slamka, igla i konac, papir (može u bojama), bojice, tempere, vodene boje, stare krpe, stara odjeća… sve što vam padne napamet
  • Izradite lutkicu, koja može predstavljati Vas, djete, trenutne osjećaje, budućnosti, prošlost…

Krativa

IGRAJTE SE…BUDITE DIJETE…UZ DIJETE…S DJETETOM…ZA DJECU…

 

Dina Koren, mag.paed.soc., dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut