emoticon-1628080_1280

ZAIGRAJTE …

Igra je najvažnija aktivnost u životu djeteta, krenite na posao i igrajte se !

 

Kockica Emotikona” izrežite prema naputcima, možete ju obojiti zajedno s djetetom.

Djete i Vi možete ucrtati neke druge emocije.

 

Neka igra započne: bacajte kockicu te s obzirom na emociju koju ste dobili ispričajte Vi i/ili dijete kada se taj osjećaj javlja, koje situacije izazivaju osjećaj na kojem je okrenuta kockica (n.pr. bio sam ljut kada sam dobio lošu ocjenu ili u nečem nisam uspio)…

…razgovor o osjećajima potiče da povežemo emocionalno stanje i situaciju u kojoj se nalazimo, daje djetetu dopuštenje da slobodno izrazi svoje osjećaje te da se normaliziraju osjećaji i stanje u kojem se djete nalazi. Bitno je da djete dobije povratnu informaciju da ga razumijemo, da ga “vidimo” i “ čujemo” te da smo tu za njega, da njegova emocionalna stanja možemo “izdržati” i preusmjeriti.

N.pr.: “Vidim da si ljut/a. Nije lijepo kada ti netko uzima tvoje stvari. Zamisli, da napravimo … potaknite dijete da daje različite prijedloge, primjere i rješenja situacije. Sudjelujte kroz poticanje i podršku.

 

Prilog: “KOCKICA”

KOCKICA – KLIKNUTI

Izradila: Dina Koren, mag.paed.soc., Dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut