Prvi program simpozija Neka nova generacija – izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima